[Senast uppdaterad januari 2005]


[om monarki.nu][nyheter och kommentarer][artiklar och krönikor][fakta och argument][tips: vad du kan göra][idéer: förslag på hur vi gör monarkin ännu bättre][brev: tillrop från läsarna][länkar: andra rojalistiska webplatser m m][stöd: Monarki.nu]

Förslag för en bättre monarki i Sverige

Återinför ordensväsendet

En sak som indirekt har med monarkin att göra, eftersom det är kungen som är utdelare, är ordensväsendet.

Republikaner talar gärna om att Sverige genom att införa republik skulle gå före som ett skinande exempel för andra länder. Hur gick det då med exemplet vi satte för trettio år sedan när Sverige avskaffade ordensväsendet? Hur många länder har under de tre decennier som förflutit följt efter oss på denna, som det sades, "självklara demokratiska reform"?
Noll.
Idag är det i Europa bara Irland och Sverige som inte delar ut ordnar till sina egna medborgare. Genom det idiotiska beslutet att avskaffa ordensväsendet så fick vi ett samhälle där de enda belöningsmedlen var pengar och positioner. Resultatet ser vi nu: halv- och kvartskompetenta personer vars högsta förtjänst är deras partilojalitet vandrar från generaldirektörsposter till landshövdingeresidens och ambassadörspalats. På vägen kvitterar de ut gyllene fallskärmar från varje position de lämnar. Allt sker fullständigt utan demokratisk insyn och utan några som helst kompetenskrav förutom rätt partibok. Där har vi ett riktigt demokratiproblem som jag inbjuder alla demokratiskt sinnade debattörer att ägna sig åt.

Ett återinförande av ordensväsendet skulle ha två stora fördelar, båda av mycket stort värde för samhället:
  • Det skulle gå att på ett praktiskt och billigt sätt belöna människor som i sin gärning gjort sig förtjänta av det utan att flytta dem från de positioner där de gör nytta.
  • Det skulle gå att på ett praktiskt och billigt sätt belöna människor som av politiska skäl behöver belönas utan att ge dem en befordran de inte är kvalificerade för.  • 10330