[Senast uppdaterad maj 2005]


[om monarki.nu][nyheter och kommentarer][artiklar och krönikor][fakta och argument][tips: vad du kan göra][idéer: förslag på hur vi gör monarkin ännu bättre][brev: tillrop från läsarna][länkar: andra rojalistiska webplatser m m][stöd: Monarki.nu]

"Monarkin tillhör framtiden"

Marcus Svensson 22 maj 2005
Det hör till varje folks rätt att fritt välja statsform, så länge den inte kränker någons naturliga rättigheter. Och eftersom ingen har en naturlig rätt att bli statsöverhuvud, så innebär konstitutionell monarki av vår typ inte heller någon kränkning av någons rätt. Därför, och då den vilar på folkets samtycke, är monarkin demokratiskt helt legitim. Att tronen går i arv är då heller inget konstigt. Det gör medborgarskap också. Att neka folket rätten att välja att ha kvar vår konstitutionella monarki som statsform är inget annat än ett uttryck för en elitistisk, antidemokratisk mentalitet.
läs artikeln på Sourze

"Kungens utspel mot Persson fördjupar svensk demokrati"

Carl-Erik Grimstad 23 januari 2005
Självklart kan det finnas anledning att med jämna mellanrum utvärdera tidsbestämda konstitutionella konstruktioner. Här finns goda argument för att en översyn av den nämnda kompromissen från Torekov bör leda till ett mer omfattande, institutionaliserat informationssamarbete mellan Slottet och regeringen. Men det var väl inte Ulvskogs avsikt?
hela debattartikeln på DN

Vi som uppskattar monarkin måste sluta att huka

Anneli Alhanko, Mikael Söderlund 16 mars 2004
Stödet för den svenska monarkin är kompakt. Ändå har den lilla grupp som vill införa republik fått ett orimligt stort utrymme i debatten om kungahusets framtid. Genom att ge sken av att vilja ha ökad öppenhet har de dessutom vunnit en delseger på vägen mot republik. Nu är det dags att vi som uppskattar monarkin slutar huka. Vi har en fantastiskt fin kungafamilj som gör ett oerhört arbete för Sverige. Kungafamiljen har ett väldigt stöd hos svenska folket och monarkin förtjänar en fortsatt stark ställning i Sverige.
hela debattartikeln på DN

Monarkin är bra för demokratin (2)

P J Anders Linder 2 mars 2004
Min poäng är inte att kungen och statsministern är lika lite folkvalda, eller att Sverige är odemokratiskt. Inte heller att domare borde väljas. Poängen är att vårt, liksom andra demokratiers, statsskick är ett sammansatt system, där det utövas politisk makt på många olika sätt, och där befattningshavarna endast undantagsvis är folkvalda till sina ämbeten. Att någon saknar personligt mandat från väljarkåren betyder inte att hans gärning är utan demokratisk legitimitet. Det är folkets uthålliga samtycke till helheten, inte till varje beslutsfattare eller varje beslut, som gör ett statsskick demokratiskt förankrat.
hela krönikan på Svenska Dagbladet

Monarkin är bra för demokratin (1)

P J Anders Linder 29 februari 2004
För många svenska politiker och debattörer, skolade i en hyperrationalistisk tid, känns det uppenbarligen obekvämt att människor har behov av symboler, identitet och samlande kraft. Men samtidigt verkar allt fler bli medvetna om att när det verkligen kommer till kritan kan sådant vara väl så viktigt som någonsin tekniska nyttokalkyler. Monarkin är åter modern.
hela krönikan på Svenska Dagbladet

Låt kungen utöva makt

Stig Strömholm 19 februari 2004
Det sätt på vilket regeringsformen systematiskt ­ med ett nästan nervöst pedanteri ­ avskär kungen även från rutinbestyr utan varje maktutövning i det dagliga statslivet och gör honom till en uteslutande dekorativ figur kan rentav innebära risker för demokratin. Den maktlöse kungens situation kan av oupplysta och primitiva rörelser spelas ut i attacker mot politiker och myndigheter. Historiska exempel saknas inte. Endast de verkligt okunniga inbillar sig att det finns en enda klar och lättdefinierad riktning och rörelse som innebär framsteg när det gäller förändringar i lagstiftning och statsskick.
hela Brännpunktsartikeln Här

Nu står alla och skriker i kör: Chokladboll!

Johan Hakelius 11 feb 2004
Det är väl ungefär vad de håller på med nu. Chokladboll, skriker de.   CHOKLADBOLL! Kungen ska abdikera och Sverige måste införa republik, för kungen sa inte CHOKLADBOLL! Han sa NEG...!   Ja, det där andra som man inte får säga.   Det lustiga med alltihop är att de hela tiden påstår att det är viktigt att kungen inte är politiker. För det tycker de ju inte alls. De tycker tvärtom att kungen ska vara politiker. Aldrig säga något spontant. Alltid kolla med pr-konsulterna. Aldrig fungera som en människa gör. Såvida människan inte är politiker.
hela krönikan på Aftonbladet

Kungen är fostrad att företräda alla

Henrik S Järrel, Marcus Bernhardsson 6 jan 2004
Att välja president vart femte­sjunde år kostar pengar och kan dela folket i olika falanger, medan en kung/drottning står över politiskt käbbel och är "fostrad" till att företräda alla i hela landet.
En folkvald president med politisk makt skulle rubba dagens beslutsordning alltför mycket. Att behålla en nedärvd men maktlös kungakrona framstår som betydligt smakligare än alternativet med en folkvald president utan makt med likaledes endast representativa funktioner.
hela inlägget på Aftonbladet

Kungahuset är ett opium för folket

Marie Söderqvist 16 juli 2003
Kungahuset är den lilla kvarleva som socialdemokratin efter sitt evighetslånga maktinnehav har sparat. Allt annat är uppslukat av den socialdemokratiska maktapparaten: landshövdingar, ombudsmän som JämO och HomO, jurister, statstjänstemän, Klarakvarteren och unika gamla stadskärnor runtom i landet, skolan och kyrkan. Allt har malts ner i en socialdemokratisk kvarn och kommit ut på andra sidan, fogligt anpassat till socialdemokratiska föreställningar. Kungahuset har sparats, inte på grund av att man inte vågar ta bort det, utan därför att man har insett att den dag kungahuset försvinner finns risken att vi inte står ut.
hela krönikan på Expressen

Sverige behöver kungahuset

Patrik Åkesson 14 juli 2003
I vår konstitutionella monarki är kungen fri från partibindningar och det är ett viktigt skäl till att han då kan representera alla svenskar och fungera som en samlande gestalt. Han har också tränats för den uppgiften sedan barndomen och finessen ligger just i att detta unika ämbete ärvs.
hela inlägget på Aftonbladet

Jag är monarkist ­ för jag vill bevara Sverige

Herman Lindkvist 19 januari 2003
Sverige är äldre än de flesta länder i världen, i över tusen år har det funnits ett land med detta namn och lika länge har vi haft en kung. I dag är Sverige ett av världens mest demokratiska länder och därmed också världens mest demokratiska monarki. Kungahuset står för kontinuiteten, direktkontakten bakåt till vår historia.
hela inlägget på Aftonbladet

Republiktjafs - Viagra för partikarriärister

Johan Hakelius 1 jan 2003
Sen råkar ni av misstag slå upp en ledarsida och upptäcker att de håller på där också. DN, Expressen, Sydsvenskan, Aftonbladet - alla är överens om hur viktigt det är att avskaffa kungen. Lika ense som de är om att avskaffa kronor och ören.
  Och det är då ni börjar undra varför de alltid blir ense om sånt där? Vad är det som gör att utplånandet av familjerelationer, nationaliteter, historia, hembygd och kön alltid får politrukerna att greppa upphetsat om sina pennskrin?
  
  Kanske för att de helst vill styra över standardiserade zombies. Eller så är det bara ett ofarligt bus, för att folk med pressveck på jeansen ska få känna sig lite spännande. Lite häftigt potenta, sådär.
  Jo. Republiktjafs är Viagra för välartade partikarriärister. Tänker ni, och slår ihop tidningen. För nu vill ungarna ha glass igen.

Eftersom Aftonbladet delar copyrighten på krönikan kan Johan Hakelius tyvärr inte ge tillstånd att den publiceras här i sin helhet. Du kan däremot läsa hela krönikan på Aftonbladet

Monarkin bör behandlas värdigt

Mats Gellerfelt 10 maj 1996
Jag förstår inte riktigt problemet. Varför kan inte Arne Ruth och andra foträta rödingar inse, att så länge vi har monarki, skall monarken och monarkin omges av den nimbus som tillkommer en monarki. Så länge kungen är statsöverhuvud skall han bemötas med den värdighet som tillkommer ett sådant -dessutom tilltalas med ers majestät. Det insåg till och med statsministern och talmaninnan som drog till med "eders majestät" på födelsedagen. Det är för övrigt tankeväckande, att man i Frankrike eller i de forna socialiststaterna aldrig kan eller kunde tänka sig att förvandla det högsta ämbetet till något folkligt tjosanhejsan.

hela artikeln Här

15042